Realizácia aktivít projektu: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina

28.02.2021 10:01

Naša obec realizuje projekt: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina  
Hlavný cieľ projektu: Ľudom z marginalizovaných rómskych komunít umožniť a zlepšiť prístup k sociálnej infraštruktúre.

Trvanie projektu: 07/2019 - 01/2022

Nenávratný finančný príspevok: 215 578,82 € Typ projektu: dopytovo-orientovaný   
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR  
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

plagat Belina.pdf (0)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131