Realizácia projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obci Belina

01.04.2020 09:47

Oznamujeme občanom, že v obci Belina realizuje národný projekt Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Trvanie projektu: február 2019 - máj 2021

Príloha-č.-4_Príručky_Označenie-priestorov-A3.pdf (870143)
Príloha-č.-5_Príručky_Logo-ESF_EFRR.pdf (27466)
 

realizuje národný projekt
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131