Zoznam platičov dani (2002-2012), zoznam platičov za verejnú kanalizáciu a vodovod(10/2011-2012)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131