POZOR!

Od 01.01.2021 najnovšie info hľadajte na novej web stránke obce

www.belina.sk

Do konca roka 2021 bude funkčná aj táto web stránka

 Obec Belina sa nachádza v Južnej časti Stredného Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na území Euroregiónu Neogradiensis, v okrese Lučenec. 

Obec má s celkovou výmerou katastrálneho územia  648,3 ha,  619 obyvateľov so zmiešaným  národnostným  zložením.

do   15 r.: 110 obyvateľov

nad 15 r.: 509 obyvateľov

 

Občianska a technická vybavenosť:

  • Komunitné centrum
  • Predajne potravinárskych tovarov
  • Knižnica
  • Futbalové ihrisko
  • Rozvodná sieť plynu
  • ČOV
  • Zber komunálného a separovaného odpadu
  • Autobusová  zastávka
  • Základná škola a materská škola s VJM

 

Zaujímavosti, cestovný ruch:

Belinské skaly

-tabuľová plošina lávového prúdu na ploche 7,11 ha v katastrálnom území obce Belina. Za prírodnú pamiatku boli Belinské skaly vyhlásené v roku 1993. Územie je súčasťou chráneného územia Cerová vrchovina. Pôsobením zvetrávania a gravitácie sa v Belinských skalách postupne uvoľňujú lávové prúdy. Vznikajú skalné veže, rokliny a krásne výhľady z vysokých brál. Územie je ukážkou tzv. skalného mesta v počiatočnom štádiu. Nachádzajú sa tam tiež malé pseudokrasové jaskyne osídlené už v neolite

        

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131