O nás

 

  • Obec vznikla v 13. storočí, listinne je doložená od roku 1371 ako Bezin, jej územie sa spomína od roku 1240 (terra Baldun). Ďalšie pomenovanie obce boli: Nagbelna (1427), Bérma (1773), Bena (1786), Beňa (1920), Béna (1927) až po dnešný názov Belina (1948); maďarsky Béna. Patrila Ratoldovcom, v 15. storočí Derencsényiovcom, koncom 16. storočia Lórantfyovcom. Vojny koncom 17. storočia obec spustošili, takže sa silne vyľudnila. V roku 1773 bolo v nej 22 poddanských usadlostí. V roku 1828 mala v 36 domoch 423 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 19. storočí pracovali v čadičových lomoch. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

 

 

Malá Belina 

  •  v 14. storočí samostatná zemianska obec, začiatkom 15.storočia poddaná fiľakovskému hradu, odvtedy samota.

 

 

                                                                                                   

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131