Novinky

02.11.2021 16:39

Výber zhotoviteľa projektu Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina - Výzva na predkladanie ponúk - opakované V.O.

Obec Belina, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre projekt: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v...
22.03.2021 20:05

Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa projektu „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina“

Obec Belina, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre projekt: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v...
28.02.2021 10:01

Realizácia aktivít projektu: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina

Naša obec realizuje projekt: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina   Hlavný cieľ projektu: Ľudom z marginalizovaných rómskych komunít umožniť a zlepšiť prístup k sociálnej infraštruktúre. Trvanie projektu: 07/2019 - 01/2022 Nenávratný finančný príspevok: 215 578,82 € Typ...
01.04.2020 14:28

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strechy domu smútku v Beline - stavebné práce

Obec Belina vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: Oprava strechy domu smútku v Beline. Špecifikácia v priloženej výzve. Termín a lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2020 do 15:00   Výzva na predkladanie ponuk - stavebne prace dom smutku.pdf (228207)   Prílohy: Zmluva o dielo...
01.04.2020 09:47

Realizácia projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obci Belina

Oznamujeme občanom, že v obci Belina realizuje národný projekt Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Trvanie projektu: február 2019 - máj 2021 Príloha-č.-4_Príručky_Označenie-priestorov-A3.pdf...
05.12.2019 11:31

Tlačivá

Kérelem állandó lakhely beleegyezésére.docx (11280)
05.12.2019 09:30

Tlačivá - Formanyomtatványok

súhlas. beleegyezés a személyes adatok feldolgozására.pdf (129190) Prihlasovací lístok na TP - állandó lakhelyre való jelentkezési lap.pdf (42319) Prihl. lístok na pP-lakhelybejelentkezési lap átmeni lakhelyre.pdf (43525) ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu - kérelem a szociális...
07.05.2018 10:03

Všeobecné záväzné nariadenia obce

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131