Novinky

01.04.2020 14:28

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strechy domu smútku v Beline - stavebné práce

Obec Belina vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: Oprava strechy domu smútku v Beline. Špecifikácia v priloženej výzve. Termín a lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2020 do 15:00   Výzva na predkladanie ponuk - stavebne prace dom smutku.pdf (228207)   Prílohy: Zmluva o dielo...
05.12.2019 11:31

Tlačivá

Kérelem állandó lakhely beleegyezésére.docx (11280)
05.12.2019 09:30

Tlačivá - Formanyomtatványok

súhlas. beleegyezés a személyes adatok feldolgozására.pdf (129190) Prihlasovací lístok na TP - állandó lakhelyre való jelentkezési lap.pdf (42319) Prihl. lístok na pP-lakhelybejelentkezési lap átmeni lakhelyre.pdf (43525) ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu - kérelem a szociális...
07.05.2018 10:03

Všeobecné záväzné nariadenia obce

18.09.2012 09:47

Zoznam platičov dani (2002-2012), zoznam platičov za verejnú kanalizáciu a vodovod(10/2011-2012)

zoznam platičov daní.pdf (24,4 kB) zoznam platičov za V-K.pd f (12 kB)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131