Výber zhotoviteľa projektu Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina - Výzva na predkladanie ponúk - opakované V.O.

02.11.2021 16:39

Obec Belina, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre projekt: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina“.

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre projekt s názvom: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina“,

Platný od: 2.11.2021

Lehota na predloženie ponuky: 12.11.2021

PD_Cesta Belina.zip (7865956)
Príloha č. 4_VV.xls (126976)
Príloha č. 5_Zmluva o dielo_Belina2.doc (153088)
Prílohy 1_2_3_Stavba Belina_DOC.doc (133120)
Výzva - Stavba_Belina_2021_2.pdf (1066159)
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131