Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strechy domu smútku v Beline - stavebné práce

01.04.2020 14:28

Obec Belina vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: Oprava strechy domu smútku v Beline.

Špecifikácia v priloženej výzve. Termín a lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2020 do 15:00

 


Výzva na predkladanie ponuk - stavebne prace dom smutku.pdf (228207)
 

Prílohy:

Zmluva o dielo dom smutku.pdf (683600)

1_VÝKAZ.xls (26112)
Identifikačné udaje uchádzača.docx (13515)
Návrh na plneie kritéria.docx (13698)
Vyhlásenie uchádzača.docx (14505)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131