Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa projektu „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina“

22.03.2021 20:05

Obec Belina, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre projekt: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina“.

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre projekt s názvom: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina“,

PD_Cesta Belina.zip (7865956)
Príloha č. 2_Zmluva o dielo_Belina1.doc (159744)
Prílohy_č.1_č.2_č.3doc.doc (131072)
Výkaz výmer_Výstavba - rekonštukcia pozemých komunikácii v obci Belina.xls (126976)
Výzva_-_Stavba_Belina_2021_1 (1).pdf (1573748)
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131