Elektronická úradná tabuľa obce


nedoplatok nehnuteľnosť rok 2014.doc (78336)

nedoplatok pes rok 2014.doc (57856)

nedoplatok TKO r 2014.doc (86528)

plán kontrolnej činnosti 2015.pdf (194040)

A szemét és hulladék begyűjtésének harmonogramja - 2017 Zber odpadu.jpg (261,5 kB)

Správa_o_výsledku_kontroly.docx (16,6 kB)

Správa 2.docx (27,7 kB)

Správa_- kontrolórka 1.docx (16,9 kB)

VZN_-_Miestne_dane_a_MP_-_návrh_na_rok_2018.docx (40130)

VZN_-_Miestne_dane_a_MP_-_schválené_na_rok_2018.docx (34785)harmonogram odvozu odpadu na rok 20187 - A komunális szemét elhordásának időpontjai 2018.jpg (220698)

zásielka.jpg (119043)

Vyhlasenie_vyberoveho_konania_Belina.rtf (45634)

Informácia_o_spracúvaní_osobných_údajov_-_obce_-_jún_2018.docx (238596)

Výberové konanie - obec Belina.doc (326144)

VZN_- S_čistota_obce_a_ochrana_verejnej_zelene_-_apríl_2018_-_upravené-1.doc (210432)

VZN_- S1_pravidlá_času_predaja_-_apríl_2018_(3)-1.doc (135168)

VZN_2018_MR organizácia_miestneho_referenda.doc (217600)

Kúpna zmluva - Oláh K..docx (603459)

Posledná zápisnica.docx (16134) - určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie a úväzku starostu

Meghívó 62019.jpg (2404991), - Zasadnutie OZ 62019 (1).jpg (2301914)

CO - Informácia pre obyvateľov.docx (126 kB)

VZN_o_urceni_vysky_financnych_prostr_skolstvo.doc (56320)

Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce 2019 NÁVRH.pdf (127,5 kB)

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Belina.docx (12134)

ZOZNAM kandidátov - poslanci.docx (12623)

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.docx (14053)

Harmonogram vývozu KO r. 2019.jpg (2594912)

voľby-adresa.jpg (1520282)

voľby-informácia.docx (29115)

Választások-információ.docx (31092)

voľby prezidenta SR - adresa na doručenie žiadosti.jpg (1124686)

Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce 2019 NÁVRH.pdf (127,5 kB)

VZN_-_zmluvné_prevody_majetku_obce_2019 NÁVRH (1).pdf (120101)

Meghivó_gyulés_08.03.2019.pdf (88774)´ -  Pozvánka_zasadnutie_OZ_08.03.2019.pdf (90177)

info_letak_ - separácia a zber batérií a akumlátorov.docx (136052)

Upozornenie - zaburinenie pozemkov.jpg (2840148)

Plán kontrolnej činnosti HK.docx (678622)

Pozvánka Urbariát.jpg (2612794)

Pozvánka_zasadnutie_OZ_26.06.2019_(2).pdf (91006)

Zápisnica 21.05.2019.docx (25088)

Príprava_na_CO_2019.pdf (2109557)

Pozvánka na OZ 20 09 2019 Meghívó20190918_13531939.pdf (69247)

Spravne konanie § 5 OZ20191024_11401399.pdf (25136)

informácia pre voliča.docx (23920), Információ - választás 2020.docx (24896)

Voľba poštou - informácia voličom.docx (16257)

Oznámenie elektronickej adresy.doc (145408)

Harmonogram vývozu KO v roku 202020191203_12214107.pdf (28262)

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I polrok 202020191205_08030529.pdf (49129)

Pozvánka na zasadnutie OZ 1612201920191206_08185989.pdf (51558)zasadnutie OZ20200123_11041734.pdf (50871)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131