povinné zverejňovanie                                                                                                                                                     Štatút obce Belina Príloha č.docx (16,4 kB)

oRGANIZAčNý PORIADOK OBCE.docx (24,6 kB)

VZN12016 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatkoch.doc (81,5 kB)

Návrhy - VZN_-_čistota_obce_a_ochrana_verejnej_zelene_-_apríl_2018_-_upravené-1.doc (87552)

VZN_2018_organizácia_miestneho_referenda_(1)-1.doc (68608)

VZN_-_pravidlá_času_predaja_-_2018_(3)-1.doc (46592)

PHSR 2015-110.pdf (2,9 MB)

voľby - oznámenie.jpg (108543)

voľby-informácia.jpg (119913)

PO.jpg (95050)

KPSS_Belina_-_1.docx (329806)

dodatok ku KZ.docx (13858)

Zmluva- StVPS (1).jpg (3201688)Zmluva- StVPS (2).jpg (3221020)

Zmluva KULT MINOR.pdf (2074702), Óvodafelújítás - szerződés.docx (1226054)

Zmluva o dielo AL.jpg (1648114)Zmluva o dielo AL1.jpg (1588771)Zmluva AL.jpg (2161309)

Dokdokum. 2.pdf (491669)
Zmluva-RKFU.pdf (485152)

Zmluva o spracovaní OÚ - WEBY Group.pdf (840772) - Zmluva - WEBY GROUP.pdf (1820793)

Mandátna zmluva - Hric - CO.pdf (636379)

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnut. veci.pdf (380625)

Zaverečný účet 2020.pdf (594867)

zmluva web.pdf (1441729)

Kúpna zmluva Vašš, Vaššová20191115_10563770.pdf (178814)

Dohoda ÚPSVaR § 50 j od 0111201920191029_11252072.pdf (373017)

Dohoda ÚPSVaR § 54 od 0111201920191029_12011582.pdf (1037323)

Darovacia zmluva-Farkaš Tichomír.pdf (618615)

Zverejnenie zámeru obce zámeny pozemkov.pdf (3547546)

Cenník MEPOS.jpg (2646932)

Dodatok TSP.pdf (349487)

Mandátna zmluva - Anderko.pdf (760480)

Nájomná zmluva UNC.pdf (383567)
Insuccor - zmluva.pdf (1443488)

darovacia zmluva Bacskai Štefan.pdf (266456), Zmluvadodatok Bacskai Š20190911_10433455.pdf (165860)

darovacia zmluva Moravcsíková20190722_13042079.pdf (111725)

Zmluva-Hanyx - papier.pdf (1999329)

objednávka výstavba a rekonštrukcia PK20190828_14293189.jpg (365135),objednávka - Gabera P20191031_11345290.pdf (16535)

Dodatok k zmluve TSP.pdf (60448)

VZN poplatky za prenajom vypozicku 2020.pdf (169847)

Darovacia zmluva Ernest Pócoš 20191120_09134571.pdf (94571)

Kúpna zmluva Danyi Z Danyi G pozemok20191120_12591567.pdf (215039)

Kúpna zmluva Vass G Vassova J pozemok20191120_13092284.pdf (180984)

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti MVDr Palková20191122_10300779.pdf (56008)

Zmluva kúpa púozemku Dani, Daniová M20191126_09244691.pdf (187955)

Zmluva NP TSP20200127_09293857.pdf (452621)

Zmlluva o dielo Pro Kalondiensis20200213_12165931.pdf (77082)

Kúpna zmluva Gálová20200219_14394846.pdf (176908)

Objednavka - voda projekt.pdf (847556)

Dohoda UPSVaR20200327_14273812.pdf (706024)

Zmluva TOS20200420_10260908.pdf (698113)

Zmluva o poskytovaní soc služby OS 20200427_14480674.pdf (177394)

Zápisnica 29.04.2020.docx (22798)

VZN_o_soc_službách_priloha.pdf (213729) - Cenník poplatkov za sociálne služby

Zmluva o dielo 30.04.2020.pdf (657165)  

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti vlastníkov Belina - Radzovce.pdf (4610401)

VZN Prevadzkovy poriadok cintorina obce Belina.pdf (297204)

Zmluva o dielo prac. zdravsluzba.pdf (729666)

Pozvánka zasadnutie OZ jún 2020.pdf (262324)

dodatok zmluva TOS20200709_09425915.pdf (62802)

Dohoda_Obec_Belina.pdf (592199)

Meghivó gyulés 2020. szeptember.pdf (259602)
Pozvánka zasadnutie OZ sept 2020.pdf (261996)

zmluva_o_nfv_00315958.pdf (51250)

Zmluva o dlhodobom nájme pozemku .pdf (296100)

Zmluva o kupe nehnutelnosti.pdf (390923)

Dohoda c. 20.29.54x.4 o posk. fin. prísp..pdf (474326)

Pozvánka zasadnutie OZ október 2020.pdf (259920)

Pozvánka zasadnutie OZ december 2020.pdf (262713)

Prima banka20201217.pdf (423194)

Dodatok 1 k zmluve Reg centrum slobody zvierat20210111.pdf (362804)

Leedas - Mandátna zmluva_Belina_Cesta.pdf (0)
Zmluva - projekt Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina

ZM_SEP-IMRK2-2020_004054 (1).pdf (0)

zmluva externe riadenie projektu.pdf (2158067)

zmluva o dielo cesty prilohy.pdf (2972598)
zmluva o dielo cesty.pdf (4649168)

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo.pdf (470196)
 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Belina Belina 194

986 01 Fiľakovo
047/4389131